Anna & Co skaper koreografi- og dansekunstproduksjoner i nær dialog med andre kunstnere og publikum.

Å få mulighet å skape sammen med andre i barnlig lek og dypeste alvor er noe av det største og vakreste som er.

Å skape gjennom dans og koreografi og å sette opp danseforestillinger oppfatter jeg som en nær, spennende og utfordrende måte for å dele menneskelige erfaringer på, det er både konkret og ufattelig poetisk.

Mennesker i rørelse gjennom og i rom, deres relasjoner til hverandre og refleksjoner i øyeblikket fremstår som en uendelig kilde til inspirasjon. Det ene leder til det andre, den ene til den andre... 

I samarbeid med nøye sammensatte kunstnerteam utforsker jeg det som til en hver tid fremstår viktig for meg i livet.

Jeg vil arbeide sammen med de som kan finne mening i de tema, samtaler og prosesser. Hver og en bringer med seg sitt av tanker, bevegelser, lyder, drømmer også helt hverdagslige ting som kanskje kan høre hjemme i vårt prosjekt.

Gjennom å sammen føye til lag på lag av ideer, uttrykk og erfaringer kan vi bringe inn dypere lag av assosiasjoner. Assosiasjoner som hvis vi er heldige tilføyer noe som kan ha en verdi for publikum som til en vær tid ønsker å dele sin tid med oss.

 

Om Anna & Co

Helt siden 1988 har jeg kommet til å danse og å utvikle dansekunstproduksjoner. Det har gått i bølger pga livets endringer, men i flere perioder av mitt liv har dette skapende presset seg frem til en nødvendighet.

Jeg har koreografert, hatt kunstnerisk ansvar og produsent ansvar for utvikling av dansekunst av ulike format, organiseringog tema. 

Fra 2017 ledde økt aktivitet til at jeg opprettet Anna & Co As som et produksjonsselskap. 

Anna & Co skal romme prosjekter og produksjoner som jeg er kunstnerisk ansvarlig for og produserer i samarbeid med andre kunstnere og utøvere. 

Jeg er i en hver produksjon avhengig av samspillet, nærheten og viljen som det kunstneriske prosjektteamet og utøverne bidrar med. Jeg føler dyp takknemlighet til de kunstnere som til en hver tid vil være delta i prosjektene ikke mist som arbeidet vårt som krever så mye personlig engasjement. 

Ettersom teamet varierer fra prosjekt til prosjekt har jeg valgt å kalle dem mitt Company derav Anna & Co.

I siste år har jeg samarbeidet med kunstnerne Nils Petter Molvær, Jørgen Larsson, Sophia Frykstam, Terje, Tjøme Mossige, Jon Filip Fahlstrøm, Live Strugstad, Halldis Olavsdottir, Guro Gulstad, Kenneth Bruun Carlsson, Matias Rønningen, Berit Haltvik With, Ingunn Fjellang Sæthre, Pekka Stokke, Kristoffer Alberts, Gjermund Larsen...

 

Anna C.Nordanstedt

Kunstnerisk ansvar og koreograf for utvikling av flere scenekunstproduksjoner innen dansekunst.

Erfaring som prosjektleder/produsent av mange komplekse større og mindre scenekunstprosjekter innen scenekunst/dans.

Leder prosjektteam med delansvar for programmering og repertoar scenekunstfestival/dans – Kortreist Dansefestival (www.koreda.no)

Erfaring som daglig leder i Dans i Nord-Trøndelag med ansvar for drift, prosjektoppfølging, regnskap, revisjon, søknadsutvikling, rapportering, prosjektutvikling, planlegging, gjennomføring, evaluering, utviklingsarbeid og merkevarebygging.

 
anna_sh-10.jpg
anna_sh-8.jpg
anna_sh-15.jpg

Telefon
+47 984 13 327

E-post
kontor@annaogco.no

+ Last ned fullstendig CV